Kinderen die weten wie zijn zijn, waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden zijn in staat om hun eigen pad te kiezen en te volgen. Ze hebben een intrinsieke motivatie om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Kinderen zijn trouw aan zichzelf, aan hun eigen waarden en talenten. Krachtige kinderen hoeven zich niet anders te gedragen, ze hoeven niet op te boksen tegen de verwachtingen van de buitenwereld, omdat ze met zelfvertrouwen krachtige (toekomst)keuzes maken. 

Miforta gunt alle kinderen deze innerlijke kracht en gelooft ook dat alle kinderen deze kracht bezitten. Toch zijn veel kinderen hun eigen kracht een beetje kwijt… Door de prestatiemaatschappij en het continue vergelijken met anderen ervaren veel kinderen onzekerheid en faalangst. Kinderen weten niet goed wat ze voelen en al helemaal niet wat ze ermee moeten. Dit uit zich in hun (vaak lastige) gedrag.

Ze gebruiken hun gedrag als een schreeuw om hulp. “Zien jullie dan niet dat ik mij super rot voel?!” Als leerkracht heb je niet altijd tijd om ieder individueel kind de aandacht te geven die hij verdient. Als ouder heb je misschien het gevoel dat je alleen maar bezig bent om politieagent te spelen.

Miforta logo

Miforta to the rescue!

Miforta biedt begeleidingstrajecten op maat, op kind- gezins- en schoolniveau. Daarnaast is er ook een aanbod van producten voor kinderen om zélf hun innerlijke kracht te (her)ontdekken. Kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met de producten, maar als leerkracht of als ouder kun je ook samen met kinderen werken aan hun mentaal welbevinden.

Zelf ontdekken, spelenderwijs, vanuit de eigen belevingswereld

Drie gouden sleutels

Miforta gelooft dat ieder kind uniek is en dus ook een unieke aanpak nodig heeft. De enige die écht weet wat hij nodig heeft om zich fijner en gelukkiger te voelen, is een kind zelf. Daarom is het gehele aanbod (zowel de trainingen als de producten) ontwikkelt vanuit het zelfontdekkend leren principe. Wat een kind zelf ontdekt, kan hij zich eigen maken en dat beklijft beter.

Miforta vertelt een kind niet wat hij of zij nodig heeft, er wordt niks van buitenaf opgelegd. Het aanbod is daarom ook ontwikkelt in nauwe samenwerking met kinderen zelf, om zo dicht mogelijk bij hun eigen belevingswereld te blijven.

De taal van kinderen is die van spel. Het aanbod is daarom laagdrempelig en spelenderwijs. Kinderen komen door middel van spel in aanraking met thema’s rondom hun mentaal welbevinden.

De zelfjesdriehoek

Deze drie sleutels bieden toegang tot de ZELFJESdriehoek. Miforta heeft een eigen methode, waarin drie kernwaarden een belangrijke rol spelen:

  • Zelfkennis
  • Zelfvertrouwen
  • Zelfredzaamheid

Kinderen die hun eigen emoties, gedachten en gedrag begrijpen (zelfkennis), zijn beter in staat om aan te geven wat zij nodig hebben als zij zich niet gelukkig voelen. Ze realiseren zich dat alle emoties belangrijk zijn en ook waarom ze belangrijk zijn. Ze kunnen met liefde naar hun eigen gedachten luisteren en ze weten dat zij zélf invloed hebben op hun gedrag en gevoel.

Deze belangrijke basis van zelfkennis maakt de weg vrij voor het ontdekken van talent. Kinderen die weten waar zij goed in zijn, hebben een goede dosis zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is cruciaal voor de ontwikkeling en groei van kinderen.

De zelfjesdriehoek

Zelfkennis en zelfvertrouwen vormen samen de basis voor zelfredzaamheid. Kinderen die begrijpen wie zij zijn en weten waar zij goed in zijn, kunnen vervolgens krachtige (toekomst)keuzes maken. Zij kunnen hun eigen pad vormgeven en ook blijven volgen. Door trouw te blijven aan hun eigen innerlijke kracht, zullen zij een waardevol steentje kunnen bijdragen aan de samenleving waarin ze leven.

Sterke kinderen worden uiteindelijk sterke volwassenen. Krachtige burgers maken samen een constructieve en productieve samenleving, waarin eenieder zijn steentje bijdraagt, vol plezier en zelfvertrouwen, op basis van eigenheid, passies en talenten.

Achter de schermen

Miforta is een initiatief van kindercoach Lammie Kranendonk.

Als pedagoog, kindercoach en bijlesdocent heeft Lammie de kennis en ervaring als het gaat om emoties, zelfvertrouwen, intrinsieke motivatie en overige thema’s rondom het mentaal welbevinden van kinderen.

Lammie heeft duizenden kinderen en ouders gezien en geholpen in het versterken van hun zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Deze kennis en ervaring bundelt zij in laagdrempelige blogs en artikelen voor ouders en scholen en in het aanbod voor kinderen.

Lammie heeft haar eigen kindercoachpraktijk in Haarlem, maar geeft ook gezinscoaching bij gezinnen thuis of online consulten. Op de social media van miforta geeft zij regelmatig laagdrempelige tips en adviezen voor ouders en leerkrachten.

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek via het contactformulier.

Pedagoog Lammie Kranendonk