Individuele kindercoaching

Thuis of op een locatie naar keuze (in overleg)

Gedrag als roep om hulp

Een kind dat niet lekker in zijn vel zit of rondloopt met een probleem, uit dit in bepaald gedrag. Het ene kind uit zijn ongemak in boosheid, het andere kind trekt zich terug. Het functioneren op school en binnen het gezin worden hierdoor negatief beïnvloed. 

Het gedrag wordt gebruikt als communicatiemiddel, als een roep om hulp. 

Hoe langer een kind tegen een bepaalde hindernis opkijkt, hoe extremer het gedrag wordt. 

Met behulp van mijn begeleiding krijgen kinderen het nodige zetje om de hindernis zélf te overwinnen. Benieuwd hoe?

Herkenbaar? 

Je kind is snel boos en je begrijpt niet waarom.

Je kind is verdrietig of trekt zich terug. 

Je kind is bang om fouten te maken en is overtuigd dat hij of zij iets niet kan. 

Je kind heeft negatieve gedachtes en gevoelens. 

Je kind is bang voor nieuwe situaties. 

Als kindercoach kom ik bij jullie thuis om samen met je kind het spel Miforta City te spelen. De inhoud van het spel is afgestemd op de hulpvraag, waardoor je kind spelenderwijs en vanuit zijn / haar eigen belevingswereld zélf ontdekt wat hij / zij nodig heeft om zich weer beter te voelen.

Laat je kind afscheid nemen van…

Onverklaarbare emoties

Snel boos of verdrietig zonder te weten waarom. 

Angsten 

Bang voor nieuwe situaties of voor nieuwe mensen. 

Eenzaamheid

Moeite met het maken van vrienden, met eenzame gevoelens als gevolg. 

Faalangst

Bang om fouten te maken of nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

Onzekerheid

Beperkende overtuigingen dat hij / zij iets niet kan. 

Pesterijen

Pesten of gepest worden, allebei schadelijk voor het zelfvertrouwen. 

Laat je kind kennismaken met…

photo of children playing with dry leaves

1). Zijn of haar emoties, gevoelens en gedrag! Je kind ontdekt zelf wanneer hij / zij bepaalde emoties ervaart, waarom hij / zij deze emoties ervaart en wat je kind nodig heeft om zich weer beter te voelen.

2). Zijn / haar talenten en passies! Je kind ontdekt waar hij / zij goed in is en gaat hier écht in geloven. Het zelfvertrouwen groeit en je kind ontwikkelt een intrinsieke motivatie om te leren en te ontwikkelen.

3). Mogelijkheden voor de toekomst! Je kind is in staat om eigen krachtige (toekomst)keuzes te maken. Hij / zij leert vertrouwen op de eigen intuïtie en kiest een eigen pad, los van de eisen en verwachtingen van de buitenwereld.

Van intakegesprek tot evaluatie

1. Benieuwd wat Miforta City voor jouw kind kan betekenen? Neem contact op via het contactformulier, dan plannen we een telefonische intake. Deze duurt een half uurtje en is gratis en vrijblijvend.

2. Gun jij je kind de kracht van Miforta City? Super! Vervolgens ontvang je een intakeformulier, waar je de hulpvraag in eigen woorden kan omschrijven. Aan de hand van dit intakeformulier bepaal ik de inhoud van Miforta City.

3. Ik kom drie keer 2 uur bij jullie thuis (of op een locatie naar keuze, in overleg), om samen met je kind Miforta City te spelen.

  • De eerste sessie ontdekken we samen waar de bewoners van Miforta City mee worstelen. Je kind ontdekt welke emoties de bewoners ervaren (vergelijkbaar met eigen emoties / gedachtes) en wat ze nodig hebben om zich weer beter te voelen.
  • De tweede sessie ontdekken we samen de talenten van de bewoners. Het spel zit zo in elkaar, dat kinderen zich bewust worden van hun eigen talenten. Kinderen ontdekken wat de bewoners nodig hebben om hun talenten te ontplooien (en dus wat zij zelf nodig hebben). Het zelfvertrouwen groeit en kinderen ontwikkelen een intrinsieke motivatie om te leren en te ontwikkelen.
  • De derde en laatste sessie gaan we benutten om de talenten van de bewoners in te zetten om de stad weer op te bouwen. Welke talenten hebben de bewoners? Wie kunnen elkaar helpen? Welk talent past bij welk beroep? Kinderen ontdekken de mogelijkheden voor de toekomst en leren dat zij hun eigen pad kunnen en mogen kiezen, los van de eisen en verwachtingen van de buitenwereld.

4. Na de derde keer stuur ik een uitgebreid evaluatie rapport, waarin onder andere handvatten staan voor thuis, zowel voor jullie als ouders als voor jullie kind (en voor eventuele andere gezinsleden).

Dit gehele traject kost eenmalig €450

Het resultaat?

Een kind dat straalt, zich goed voelt en in zichzelf gelooft!

Kinderen die zich goed voelen…

  • … hebben energie
  • … voelen zich gelukkig
  • … zijn sociaal
  • … zijn gemotiveerd
  • … zijn flexibel en veerkrachtig