kids playing with a toy train

Gezinscoaching

Coaching voor ouder(s) en kind

Strijd in huis

Ben je die eeuwige ruzies en strijd zat? Het wederzijdse onbegrip, de beladen sfeer in huis?

Een gezin is als een team. Een team waarin de leden met elkaar communiceren en elkaar begrijpen, is als een geoliede machine. Een team daarentegen waarin de leden elkaar voor de voeten lopen en niet de juiste taal spreken met elkaar, vraagt om problemen,

Het is voor een ouder niet altijd even gemakkelijk om een kind te begrijpen. Een kind dat niet lekker in zijn vel zit of rondloopt met een probleem, uit dit in bepaald gedrag. Het ene kind uit zijn ongemak in boosheid, het andere kind trekt zich terug.

Voor een kind is het ook niet altijd even gemakkelijk om een ouder te begrijpen. Wisselende grenzen, onverklaarbare emoties, het kunnen allemaal oorzaken zijn van frustratie of verdriet.

Met behulp van Miforta City ontdekken jullie als gezin elkaars ’taal’, jullie leren met elkaar te communiceren en elkaar te begrijpen, voor meer rust en plezier in huis.

Herkenbaar? 

Er is veel ruzie en strijd in huis.

Je kind blijft grenzen opzoeken.

Leden van het gezin begrijpen elkaar niet.

De communicatie verloopt stroef.

Regels en afspraken worden niet nagekomen.

Als kindercoach kom ik bij jullie thuis om samen met jullie gezin het spel Miforta City te spelen. De inhoud van het spel is afgestemd op de hulpvraag, waardoor jullie spelenderwijs ontdekken wat jullie gezin nodig heeft om weer samen te werken als een team.

Laat je gezin kennismaken met…

1). Een soepele communicatie! Jullie ontdekken samen wanneer en waarom bepaalde emoties worden ervaren en wat ieder individueel gezinslid nodig heeft om zich beter te voelen. Spreek samen codewoorden af en leer elkaars gebruikshandleiding kennen.

2). Meer zelfredzaamheid en autonomie! Een van de basisbehoeftes van je kind is een bepaalde mate van autonomie. Ontdek samen waar de grens van autonomie ligt. Leer hoe je als ouder een veilig vangnet vormt, zonder je kind hierin te verstikken.

3). Meer gezelligheid, minder strijd! Vrijheid en onafhankelijkheid gaan hand in hand. Door een toename van autonomie neemt je kind meer initiatief in zijn eigen leer- en ontwikkelproces, waardoor de strijd in huis afneemt!

Van intake tot evaluatie

1. Benieuwd wat Miforta City voor jouw kind kan betekenen? Neem contact op via het contactformulier, dan plannen we een telefonische intake. Deze duurt een half uurtje en is gratis en vrijblijvend.

2. Gun je jullie gezin de kracht van Miforta City? Super! Vervolgens ontvang je een intakeformulier, waar je de hulpvraag in eigen woorden kan omschrijven. Aan de hand van dit intakeformulier bepaal ik de inhoud van Miforta City.

3. Ik kom drie keer 2 uur bij jullie thuis (of op een locatie naar keuze, in overleg), om samen met jullie Miforta City te spelen.

  • De eerste sessie ontdekken we samen waar de bewoners van Miforta City mee worstelen. Jullie ontdekken welke emoties de bewoners ervaren (vergelijkbaar met eigen emoties / gedachtes) en wat ze nodig hebben om zich weer beter te voelen.
  • De tweede sessie ontdekken we samen de talenten van de bewoners. Het spel zit zo in elkaar, dat kinderen zich bewust worden van hun eigen talenten. Kinderen ontdekken wat de bewoners nodig hebben om hun talenten te ontplooien (en dus wat zij zelf nodig hebben). Het zelfvertrouwen groeit en kinderen ontwikkelen een intrinsieke motivatie om te leren en te ontwikkelen.
  • De derde en laatste sessie gaan we benutten om de talenten van de bewoners in te zetten om de stad weer op te bouwen. Welke talenten hebben de bewoners? Wie kunnen elkaar helpen? Welk talent past bij welk beroep? Kinderen ontdekken de mogelijkheden voor de toekomst en leren dat zij hun eigen pad kunnen en mogen kiezen, los van de eisen en verwachtingen van de buitenwereld.

4. Na de derde keer stuur ik een uitgebreid evaluatie rapport, waarin onder andere handvatten staan voor jullie gezin om de positieve ontwikkelingen vast te houden.

Dit gehele traject kost eenmalig €450

Het resultaat?

Een gezellige sfeer in huis, met krachtige en zelfverzekerde gezinsleden!

Kinderen die zich goed voelen…

  • … hebben energie
  • … voelen zich gelukkig
  • … zijn sociaal
  • … zijn gemotiveerd
  • … zijn flexibel en veerkrachtig