Een vervallen stad…

Je loopt de stadspoort door. Links en rechts zie je vuilnis en troep op straat. Omgewaaide plantenbakken, gevallen borden en hekken, overwoekerend onkruid…

De stad is vervallen. Er hangt een bedompte sfeer, er is weinig kleur en het ruikt ook niet al te fris. Een stukje verder loopt iemand. Je wilt de bewoner aanspreken, maar deze kijkt zo boos dat je het liever laat.

Even verderop lopen meer bewoners. De een loopt met hangende schouders rond, de ander schreeuwt naar iedereen die hem voor de voeten loopt, weer een ander snikt zo hard dat hij bijna in zijn eigen tranen stikt.

Is er dan niemand in deze stad blij of gelukkig? Je vraagt aan een aantal bewoners wat er aan de hand is. Je krijgt antwoorden als: “Niks lukt mij!” “Laat maar, het gaat ons toch nooit lukken!” “Het is veel te moeilijk, we kunnen net zo goed niet beginnen.”

De bewoners lijken het te hebben opgegeven. Na een poosje rondvragen kom je erachter dat de ooit zo enthousiaste burgemeester is vertrokken naar een andere stad. Er is nog geen nieuwe burgemeester gevonden…

Wie wil de bewoners helpen om zich weer goed te voelen, zodat zij hun schouders eronder zetten en hun talenten gaan inzetten om van deze stad weer een mooie, vrolijke en gezellige stad te maken?

Coaching op drie niveau’s

Spelenderwijs zélf innerlijke kracht ontdekken

Miforta City geeft kinderen handvatten om spelenderwijs en vanuit hun eigen belevingswereld zelf te ontdekken…

  • … welke emoties zij ervaren en waarom. Kinderen ontdekken vervolgens wat ze nodig hebben om zich weer beter te voelen.
  • … wat hun talenten zijn. Het zelfvertrouwen groeit en kinderen leren hun talenten te ontplooien.
  • … hoe zij hun talenten kunnen inzetten. Kinderen leren hun eigen pad te kiezen, los van de eisen en verwachtingen van de buitenwereld.